Drivers for CHD productsType OS File size Version
CHD 7, CHD 3030, CHD 3050


d_s.gif USB driver for CHD 7 Windows XP/Vista/7 6Kb
d_s.gif Driver pack
Windows XP/Vista/7 800 Kb
3.1.0
d_s.gif Driver pack
Linux 1.2 Mb 3.1.0
d_s.gif ECR Configurator software
Windows XP/Vista/7 5.8 Mb
3.1.0
d_s.gif CHD EJ and FM Viewer Windows XP/Vista/7 1.2 Mb 3.3.0

CHD 8700


d_s.gif Driver pack
Windows XP/Vista/7 147 Mb

CHD 8800


d_s.gif Driver pack
Windows XP/Vista/7 200 Mb